Sunday, March 20, 2011

KAUM SUFI

Kaum sufi adalah orang yang hatinya suci ( shafa) , bebas dari kewujudan jasmaniyahnya. Hati laksana pesuruhjaya antara dirinya dengan Ilahinya (Maha Perkasa dan Agung Dia). Dia tidak tersampai sebagai orang sufi sehingga dia melihat Nabinya (SAW) dalam mimpinya, yang mendidikinya, menyuruhnya apa yang harus ia lakukan dan mencegahnya apa yang tidak boleh ia lakukan.Hatinya akan memperoleh kemajuan, dan diri sanubarinya (sirr) akan menjadi suci (yasfu) di pintu Raja, sementara tanganya berada di tangan Nabi (SAW).